Přeskočit na obsah

Mitochondrie

Palivo

Bez přihlédnutí k jakékoliv dietě obecně ideální pořadí příjmu potravy je zelenina, která vystele střevo vlákninou jako první a zpomalí vstřebávání glukózy, poté proteiny a tuky, a nakonec škroby a sacharidy. Na prázdný žaludek je nejlepší dezert ovoce, protože vláknina zpomaluje vstřebání cukru ve střevě. Glukóza, která není okamžitě spotřebována, se buď ukládá ve svalových buňkách (částečně i v játrech) ve formě glykogenu, nebo se v případě nadbytku mění na tělesný tuk, čemuž pomáhá produkce inzulínu, která v ideálním případě roste s množstvím uvolněné glukózy do krve. Nadbytečné mastné kyseliny se ukládají do těla ve formě tuku.

Bílkoviny

Bílkoviny slouží jako stavební kámen pro tvorbu svalů, tkání a orgánů. Bílkoviny jsou obsaženy v mase, ale jsou zastoupeny i v zelenině a ovoci. Zatímco ale v jednom druhu masa mohou být zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny, tak v případě zeleniny je potřeba mít pestřejší jídelníček. Jako příklad obilniny mají málo lysinu, ale mají vyšší methionin, a luštěniny mají málo methioninu, ale více lysinu. Tělo vždy musí bílkoviny rozložit na jednotlivé aminokyseliny, ze kterých pak vybírá, co potřebuje. Nespotřebované bílkoviny nedokážeme v těle ukládat. Nadbytečným bílkovinám v těle je odebrán dusík, který játra přemění na čpavek, a ledviny ho vyloučí. Zbylé aminokyseliny jsou přeměněny na glukózu (50% / 4) a tuky (50%).

Energie

Do osmi hodin dojde tělu glukóza, kterou lze pak nahradit spalováním uložených tuků – tuk se oxiduje, vzniknou opět mastné kyseliny, a játra mohou z mastných kyselin začít vyrábět ketony – drobný rozpustný tuk, čímž nastává stav ketózy. Mastné kyseliny jsou dobrým zdrojem paliva, ale pro svoji velikost nemohou vyživovat mozek. Po 12 hodinách dochází k nutnosti výroby ketonů, které jsou schopni vyživovat mozek namísto glukózy, než další glukózu v budoucnu zase přijmeme. Bez ketonů nebo glukózy mozek začne odumírat. Bez mastných kyselin pro ketony zbývá pro mozek jediné palivo – přeměna svalové hmoty na glukózu. Svalovou hmotu lze vyčerpat i do týdne. Lidské tělo nedokáže vyrobit glukózu z uloženého tuku. Ketony jsou schopné vyživovat tělo na 30%, zbytek musí být mastné kyseliny a glukóza. Mozek není dlouhodobě schopen fungovat jen na ketonech, alespoň 30% musí být glukóza.

Mitochondrie

Ketony jsou signalizací pro mitochondrie, že glukóza brzo nebude. Mitochondrie sníží výrobu energie a začnou produkovat více tepla. Běžně jde 30% nezpracovaného paliva ven v podobě tepla, ale při nárůstu ketonů se zvyšuje spotřeba paliva na generování tepla. Generování energie totiž opotřebovává mitochondrie, tedy snížením výroby energie se snaží mitochondrie zachovat.  Dále se mitochondrie začnou množit s cílem si rozdělit práci, aby se opět snížilo jejich opotřebení a zvýšila jejich výdrž. Cíl je tedy dlouho vydržet a utáhnout společně život buňky při nedostatku glukózy, ale za cenu zvýšené spotřeby paliva, čímž se sníží zbylé množství paliva na stavbu svalů za cenu lepšího výkonu a rychlejšího zotavení. Kofein a polyfenoly z rostlin mají na mitochondrie efekt jako ketony, ale nejznámější a nejsilnější efekt je znám u DNP (Dinitrophenol).

MCT

Kokosový olej a kozí mléko obsahuje více MCT: Medium-chain triglycerides, což jsou estery mající molekuly spojeny s glycerolem = jde o tuk, ze kterého játra snadno vyrábí ketony.

Polyfenoly

Mitochondrie v rostlinách se nazývají chloroplasty a polyfenoly v rostlinách se snaží zvýšit výdrž chloroplastů, aby vydržely sluneční záření. Polyfenoly v lidském střevu jsou stráveny bakteriemi na polyfenoly, které jsme schopni absorbovat, a které se pak dostávají do mitochondrií, a jako u chloroplastů nutí i naše mitochondrie snížit své opotřebení. Zelenina v potravě tedy pomocí polyfenolů zvyšuje odolnost buněk a prokazatelně zvyšuje dlouhověkost.

Půst

Pokud bychom zůstávali v keto stavu 24 hodin denně, tak spálíme nejen všechno dostupné palivo, ale začneme spalovat i svaly. Doporučené okno je 6-8 hodin stravování v četnosti a velikosti porcí podle potřeby, a zbylý čas 16-18 hodin půstu.

Glutamin

Aminokyselina glutamin je důležitým zdrojem energie pro střevní a imunitní buňky. Pomáhá také udržovat bariéru mezi vnitřkem střev a zbytkem těla, čímž chrání před prosakováním střev. Glutamin je důležité metabolické palivo, které pomáhá rychle rostoucím buňkám uspokojit zvýšenou poptávku po energii tím, že poskytuje nejen zdroj dusíku pro biosyntézu aminokyselin a nukleotidů, ale je také zdrojem uhlíku. Ve stavu ketózy zůstává přítomnost glutaminu Achillovou patou pro komplexní ochromení růstu rakovinových buněk. V současnosti probíhají pokusy na jediném místě s použitím drog inhibujících glutamin na nemocných lidech ve stavu ketózy ve velmi malých dávkách, při kterých se buňky imunitního systému dostanou pouze do stavu paralýzy, ale u fermentujících buněk dochází k výraznému zpomalení růstu. Po odezvě inhibitoru imunitní systém je schopen odstranit případné mrtvé buňky, a může být proveden další cyklus dávky. Tento výzkum však nebere v potaz zásadní faktor, že mnohé rakovinové buňky dokáží jako palivo použít tuky, nebo dokonce tuky upřednostňují.

Jak vyhladovět rakovinu

a nevyhladovět sebe. Nejvíce nashromážděných a vyzkoušených informací, jak odstřihnout rakovinné buňky od cukru i tuku, jak blokovat jejich růst, a po vyhladovění jim dát finální ránu, lze nalézt zde: How to Starve Cancer – Jane McLelland. Účinné doplňky stravy lze zakoupit, ale nikdy nemají takovou efektivitu jako medikamenty na předpis, ke kterým se těžko dostanete, a které bez lékařského dohledu není rozumné užívat.